Zimbra

Error
Chroń swoje konto pocztowe !!!
Nie odpowiadaj na wiadmości proszące o potwierdzenie/aktywację/aktualizację konta pocztowego. Nie loguj się na stronach z odnośników w podejrzanych wiadomościach i przypominających panel logowania poczty Politechniki Częstochowskiej

Administratorzy Uczelnianego Centrum Informatycznego nigdy nie wysyłają wiadmości z odnośnikiem i prośbą o potwierdzenie logowaniem, utrata danych logowania do konta pocztowego, może narazić Państwo i PCz. na konsekwencje prawne i finansowe.

Jeśli istnieje wątpliwość co do autentyczności otrzymanej wiadomości, prosimy o kontakt z pracownikiem UCI.


Web Client